لیست قیمت ها
تعدادمبلغ
1 الی 49840,000 ریال
59 الی 99837,000 ریال
100 الی 249834,000 ریال
250 الی 499831,000 ریال
500 الی 999828,000 ریال
1000 الی 4999825,000 ریال
5000 الی 9999822,000 ریال
بیش از 10000

819,000 ریال

تعدادمبلغ
1 الی 49640,000 ریال
59 الی 99637,000 ریال
100 الی 249634,000 ریال
250 الی 499631,000 ریال
500 الی 999628,000 ریال
1000 الی 4999625,000 ریال
5000 الی 9999622,000 ریال
بیش از 10000619,000 ریال
عنوان محصولمدلمبلغ
دستگاه کالرآیدی                                                                                2 خط              3,480,000 ریال
دستگاه کالرآیدی4 خط4,080,000 ریال
دستگاه کالرآیدی8 خط6,480,000 ریال
دستگاه مودم GSM(ارسال و دریافت پیامک)HID4,680,000 ریال
دستگاه مودم GSM(ارسال و دریافت پیامک)COM4,680,000 ریال
دستگاه مودم GSM(ارسال و دریافت پیامک) همراه با آنتن اکسترنالHID5,520,000 ریال
دستگاه مودم GSM(ارسال و دریافت پیامک) همراه با آنتن اکسترنالCOM5,520,000 ریال
دستگاه پوزبانویندوز4,080,000 ریال
دستگاه POS_Printer_GUNاندرویدتماس
عنوان محصولمدلمبلغ
کیوسک سفارشگیر 2 اینچ                                                                   تا 8 دکمه           24,000,000 ریال
دستگاه پرداخت فاکتور دیواری بارکدخواندیواری24,000,000 ریال
دستگاه پرداخت فاکتور ایستاده بارکدخواندیواری24,000,000 ریال
کیوسک سفارشگیر 7 اینچ اندرویددیواری45,600,000 ریال
کیوسک سفارشگیر 7 اینچ اندرویدایستاده53,400,000 ریال
کیوسک سفارشگیر 10 اینچ اندرویدایستاده74,400,000 ریال
Cashless ویندوزی 10 اینچ دیواریایستاده95,000,000 ریال
کیوسک سفارشگیر 15 اینچ ویندوزA15100,800,000 ریال
کیوسک سفارشگیر 19 اینچ ویندوزبانکی122,500,000 ریال
کیوسک سفارشگیر 22 اینچ ویندوز 129,600,000 ریال
کیوسک سفارشگیر 32 اینچ ویندوزرستورانی173,400,000 ریال
کیوسک سفارشگیر 55 اینچ ویندوزدیواری

420,000,000 ریال

عنوان محصولمدلمبلغ
فرز CNC سه محور همزمان                                                               R_MAN-1A        با شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-1Bبا شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-1Cبا شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-1Dبا شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-2با شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-3با شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-4با شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-5با شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-6Aبا شرکت تماس بگیرید
فرز CNC سه محور همزمانR_MAN-6Bبا شرکت تماس بگیرید
عنوان محصولمدلمبلغ
ورودی/خروجی 8 رله و اپتوکوپلر در ورودیU-IOR84,200,000 ریال
آنالوگ به دیجیتال(A to D) 26 کانال، 12Bit ورودی 0V-5VU-AD163,600,000 ریال
دیجیتال به آنالوگ(D to A) 8 کانال، 10BIT، خروجی 0V-5VU-DA83,000,000 ریال
Encoder Reader چهار کانال 64BitU-EN43,800,000 ریال
4 کانال برای کنترل موتورهای Servo,Stepper,DC,ACU-MC44,000,000 ریال
کنترل یک موتور به همراه Encoder ، یک کانال دارای درایور و یک کانال بدون درایورU-ME23,900,000 ریال
کنترل 2 استپرموتور به همراه دایور مربوطه 50V-2AU-M2CH3,900,000 ریال
کنترل 2 استپرموتور به همراه دایور مربوطه 50V-2AU-M2CH3,900,000 ریال
اینترفیس USB ورودی و خروجی(8 رله خروجی و اپتوکوپلر در ورودی) کنترل از طریق SMSIOR8S4,900,000 ریال
عنوان محصولمدلمبلغ
تلفن گویا                                                                                                 AVA_TS1(یک خط)8,160,000 ریال
اسکرول به بالا